Restaurant hero image

China Taste

9218 N Rodney Parham Rd, Little Rock, AR 72227

China Taste - Little Rock, AR

9218 N Rodney Parham Rd, Little Rock, AR 72227 Call us today: (501) 227-8800